AGIA

Blog

La treta de neu, un deure essencial per garantir la seguretat ciutadana

Com bé sabeu, Andorra ha estat, des de sempre, un país de neu i al llarg dels anys la treta de neu ha estat una qüestió cabdal per garantir la seguretat ciutadana i la mobilitat, tant de vehicles com de persones. Per tal de definir la responsabilitat de la ciutadania envers aquest escenari, les diferents parròquies del país han anat aprovant diverses ordinacions comunals amb la intenció de remarcar les tasques i obligacions dels ciutadans.

Un dels exemples més recents el trobem a la parròquia de la Massana, la qual va aprovar, el passat 16 de desembre, la darrera ordinació en aquest àmbit. El text inclou nous articles i també en remarca d'altres, que ja estaven en vigor, però que calia reforçar vist l'incompliment per part de la població, en alguns casos per desconeixement. En aquest sentit, l'ordinació recalca l'obligació que té cada propietari de retirar la neu de la vorera, una norma vigent des de fa molts anys i que resulta fonamental per garantir el pas i la seguretat dels vianants en dies de nevada.

El text recorda també que la neu ha de ser amuntegada al costat de la vorera, sense llençar-la a la calçada, de manera que quedi lliure l'accés a l'embornal de les aigües pluvials i que s'asseguri que entre la neu amuntegada i la façana de l'immoble quedi espai suficient per al pas dels vianants.