Nosaltres

/Nosaltres
Nosaltres 2019-03-07T16:28:25+00:00

Què és el Col·legi de Gestors i Agents Immobiliaris?

L’AGIA agrupa tots els Professionals en actiu del sector immobiliari. El Col·legi professional d’agents i gestors Immobiliaris d’Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

Les especialitats exercides pels agents Immobiliaris a Andorra són la intermediació, l’administració de comunitats i el peritatge de béns immobles.

L’AGIA exerceix funcions diverses regulades per la Llei, el Reglament i els propis estatuts. Entre elles en destaquem:

 • Qualificació dels nostres agents i la seva formació contínua
 • Canalització de la informació del sector en sentit bidireccional
 • Representació del sector immobiliari davant de les institucions publiques i privades
 • Defensa dels interessos del sector, en els àmbits jurídics, comercials, institucionals, legislatius, etc.
 • Foment de les bones practiques en el sector
 • Incentivació de les millores tecnològiques
 • Foment de la internacionalització
 • Defensa de la imatge col·lectiva
 • Atenció de queixes sectorials
 • Arbitratge entre col·legiats
 • Lluita contra l’intrusisme empresarial

La Junta Directiva

Jordi Galobardas
Jordi GalobardasPresident
Professional immobiliàri amb experiència.
Jordi Ribó
Jordi RibóVicepresident
Professional immobiliari amb formació internacional.
Sandra Cano
Sandra CanoSecretària de Junta Directiva
Professional immobiliària amb experiència.
Joan Baucis
Joan BaucisTresorer
Professional de dilatada experiència en tots els àmbits del sector immobiliari.
Antoni Capella
Antoni CapellaVocal
Professional immobiliari especialitzat.
Roc Viñals
Roc ViñalsVocal
Professional immobiliaria amb experiència.
Alfons Pruna Lázaro
Alfons Pruna LázaroVocal
Professional especialista en peritatge immobiliari.
Iñaki Martin
Iñaki MartinVocal
Economista i agent de la propietat immobiliària
Joan Toribio Espar
Joan Toribio EsparVocal
Professional immobiliari amb experiència.
Julia Ibarra
Julia IbarraSecretària