AGIA

Blog

Avantatges de comptar amb un professional a l’hora de llogar un habitatge

És habitual que en iniciar la nova aventura de llogar un pis es generin dubtes i qüestions i, tant inquilins com propietaris, volen tenir-les resoltes abans de fer el pas.  

És per això que, des de l’AGIA, us volem donar un seguit de recomanacions a tenir en compte perquè el tràmit sigui segur i el menys feixuc possible per ambdues parts.  

Encarat als propietaris, comptar amb un professional, obtindran: 

  • Una cuidada selecció de l’inquilí. Ajudarà a eliminar pors i dubtes sobre possibles impagaments o incompliments de les clàusules del contracte.  
  • Assessorament. La llei d’arrendaments ha de quedar clara en la redacció del contracte i evitar possibles clàusules abusives o mancança de les necessàries.   
  • Gestió. Facilitar els tràmits burocràtics i el tracte amb les diferents administracions incrementarà la confiança en el gestor responsable. 
  • Seguiment. El contacte i la comunicació entre les parts pot quedar en mans del gestor immobiliari. Resolució de problemes i reclamacions per tal de facilitar la relació contractual. 
  • Garanties. Financeres, de negociació, d’experiència, confidencialitat i tracte personalitzat. 

Els futurs inquilins disposaran de la màxima seguretat en: 

  • Preu. Un preu adequat a la zona i al mercat, en funció dels interessos i possibilitats de l’inquilí. 
  • Estalvi de temps. La recerca segons les característiques que s’adeqüin a les possibilitats i preferències de l’interessat.  
  • Idoneïtat de condicions. Assegurar que l’immoble està en bones condicions i que disposa de tots els tràmits legals per al seu arrendament, com la cèdula d’habitabilitat.  
  • Professionalitat. Disposarà de la confiança de cedir dades i informació personal i confidencial que quedarà reservada a l’agent immobiliari.  
  • Assessorament. En la signatura del contracte i el compliment de les normatives vigents.