AGIA

Serveis

Els serveis: pilar de la nostra institució

Des de la seva fundació l’any 2000 l’AGIA ha treballat per oferir un nombre creixent de serveis als seus col·legiats, que avui en dia superen els 200.

Oferim:

  • Servei de consultes
  • Informació actualitzada del sector
  • Formació continuada
  • Participació a fires i congressos
  • Mediació en els conflictes entre col·legiats
  • Avantatges com a col·lectiu (convenis i negociació col·lectiva)

Servei de Consultes

Orientem als col·legiats als seus plans d’expansió i desenvolupament del seu negoci a Andorra.

Informació Actualitzada

Estem informats de les últimes normatives que fan al dia a dia del sector immobiliari i informem als interessats.

Formació Continuada

Oferim la més actualitzada formació per poder prendre amb seguretat les més importants decisions.