AGIA

Nosaltres

Què és el Col·legi de Gestors i Agents Immobiliaris?

L’AGIA agrupa tots els Professionals en actiu del sector immobiliari. El Col·legi professional d’agents i gestors Immobiliaris d’Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

Les especialitats exercides pels agents Immobiliaris a Andorra són la intermediació, l’administració de comunitats i el peritatge de béns immobles.


L’AGIA exerceix funcions diverses regulades per la Llei, el Reglament i els propis estatuts. Entre elles en destaquem:

 • Qualificació dels nostres agents i la seva formació contínua
 • Canalització de la informació del sector en sentit bidireccional
 • Representació del sector immobiliari davant de les institucions publiques i privades
 • Defensa dels interessos del sector, en els àmbits jurídics, comercials, institucionals, legislatius, etc.
 • Foment de les bones practiques en el sector
 • Incentivació de les millores tecnològiques
 • Foment de la internacionalització
 • Defensa de la imatge col·lectiva
 • Atenció de queixes sectorials
 • Arbitratge entre col·legiats
 • Lluita contra l’intrusisme empresarial

Gerard Casellas Bernaus

Gerard Casellas Bernaus

PRESIDENT
Professional de dilatada experiència en tots els àmbits del sector immobiliari.
Sandra Cano

Sandra Cano Vila

VICEPRESIDENTA

Professional immobiliari amb experiència.

Jordi Ribó

Jordi Ribó Casanovas

Secretari

Professional immobiliari amb formació internacional.

Jordi Marticella Canela

Jordi Marticella Canela

TRESORER
Professional immobiliari amb experiència.
Roc Viñals

Roc Viñals Mancera

VOCAL

Professional immobiliari amb experiència.

Alfons Pruna Lázaro

Alfons Pruna Lázaro

Vocal

Professional especialista en peritatge immobiliari.

Iñaki Martin

Iñaki Martin Palacios

Vocal

Economista i agent de la propietat immobiliària.

David Font Treveria

David Font Treveria

VOCAL
Professional immobiliari amb experiència.
Francesc Pont Ayerbe

Francesc Pont Ayerbe

Vocal

Professional d’ampla experiència, basada en la integritat, el professionalisme i la capacitat de negociació i d’adaptació.

Julia Ibarra

Júlia Ibarra

Secretària
Susanna Garcia

Susanna Garcia

Secretària