AGIA

Nosaltres

Què és el Col·legi de Gestors i Agents Immobiliaris?

L’AGIA agrupa tots els Professionals en actiu del sector immobiliari. El Col·legi professional d’agents i gestors Immobiliaris d’Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

Les especialitats exercides pels agents Immobiliaris a Andorra són la intermediació, l’administració de comunitats i el peritatge de béns immobles.


L’AGIA exerceix funcions diverses regulades per la Llei, el Reglament i els propis estatuts. Entre elles en destaquem:

 • Qualificació dels nostres agents i la seva formació contínua
 • Canalització de la informació del sector en sentit bidireccional
 • Representació del sector immobiliari davant de les institucions publiques i privades
 • Defensa dels interessos del sector, en els àmbits jurídics, comercials, institucionals, legislatius, etc.
 • Foment de les bones practiques en el sector
 • Incentivació de les millores tecnològiques
 • Foment de la internacionalització
 • Defensa de la imatge col·lectiva
 • Atenció de queixes sectorials
 • Arbitratge entre col·legiats
 • Lluita contra l’intrusisme empresarial

Jordi Galobardas

Jordi Galobardas

President

Professional immobiliàri amb experiència.

Jordi Ribó

Jordi Ribó

Vicepresident

Professional immobiliari amb formació internacional.

Sandra Cano

Sandra Cano

Secretària de Junta Directiva

Professional immobiliària amb experiència.

Joan Baucis

Joan Baucis

Tresorer

Professional de dilatada experiència en tots els àmbits del sector immobiliari.

Antoni Capella

Antoni Capella

Vocal

Professional immobiliari especialitzat.

Roc Viñals

Roc Viñals

Vocal

Professional immobiliaria amb experiència.

Alfons Pruna Lázaro

Alfons Pruna Lázaro

Vocal

Professional especialista en peritatge immobiliari.

Iñaki Martin

Iñaki Martin

Vocal

Economista i agent de la propietat immobiliària.

Joan Toribio Espar

Joan Toribio Espar

Vocal

Professional immobiliari amb experiència.

Julia Ibarra

Julia Ibarra

Secretària