AGIA

Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra

Actualitat AGIA

Coliving a Andorra, una oportunitat transformadora

Coliving a Andorra, una oportunitat transformadora

El coliving implica compartir espais i serveis per fomentar la interacció contínua entre els residents, creant autèntiques comunitats de veïns. Aquesta dinàmica d'habitatges compartits no només afavoreix la convivència, sinó que també impulsa l'economia col·laborativa. [...]

La importància de l’agent immobiliari per evitar el blanqueig de capitals

En un país com Andorra,  on el sector immobiliari té una gran importància en l’economia local, és essencial comptar amb agents immobiliaris que compleixin amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals. [...]

Una vuitantena de col·legiats participa en l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de l'AGIA

Una vegada finalitzada l'Assemblea General Ordinària es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària amb la proposta de modificació dels Estatuts de l'AGIA com a un únic punt en l'ordre del dia. Malauradament, aquest no es va poder aprovar per falta de quòrum. [...]

Formacions

L’AGIA agrupa tots els Professionals
en actiu del sector immobiliari

El Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

[ Més informació i Junta Directiva ]

Els serveis: pilar de la nostra institució

Servei de Consultes

Orientem als col·legiats als seus plans d’expansió i desenvolupament del seu negoci a Andorra.

Informació Actualitzada

Estem informats de les últimes normatives que fan al dia a dia del sector immobiliari i informem als interessats.

Formació Continuada

Oferim la més actualitzada formació per poder prendre amb seguretat les més importants decisions.