AGIA

Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra

Actualitat AGIA

5 motius que expliquen la importància d'aparèixer en un portal immobiliari

5 motius que expliquen la importància d'aparèixer en un portal immobiliari

La presència en portals immobiliaris significa que et trobin encara que no et busquin [...]

Aprovat sense objeccions el text consolidat de la Llei d'arrendaments

El text contempla aspectes de cabdal importància per al sector i, per tant, per a tots els col·legiats. [...]

Signatura conveni ATOL

El passat 14 de juny es va fer l'acte de la signatura entre Govern i l'AGIA [...]

Formacions

L’AGIA agrupa tots els Professionals
en actiu del sector immobiliari

El Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

[ Més informació i Junta Directiva ]

Els serveis: pilar de la nostra institució

Servei de Consultes

Orientem als col·legiats als seus plans d’expansió i desenvolupament del seu negoci a Andorra.

Informació Actualitzada

Estem informats de les últimes normatives que fan al dia a dia del sector immobiliari i informem als interessats.

Formació Continuada

Oferim la més actualitzada formació per poder prendre amb seguretat les més importants decisions.