AGIA

Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra

Actualitat AGIA

Pòlissa d’assegurança de llar, tan obligatòria com necessària

Pòlissa d’assegurança de la llar, tan obligatòria com necessària

En matèria d’assegurances de la llar i la propietat, la llei és clara. Sigui un arrendador o un arrendatari, la normativa destaca clarament l’obligatorietat de disposar d’una pòlissa d’assegurança de la llar en ambdós casos. [...]

Visites als immobles AMB i SENSE inquilins: t'expliquem el protocol que caldrà seguir a partir d'ara

Per tal de garantir la màxima seguretat i després del Decret publicat pel Govern d'Andorra en què s'autoritza la totalitat de les operacions i activitats immobiliàries, des de l'AGIA hem elaborat [...]

Govern facilita recomanacions organitzatives i de neteja per minimitzar al màxim la propagació de la COVID-19 durant la fase 1 de l'obertura

Coincidint amb la fase 1 d'obertura d'algunes professions liberals, entre elles les del sector immobiliari, el Govern ha fet arribar una nota informativa en què s'estableixen [...]

Formacions

L’AGIA agrupa tots els Professionals
en actiu del sector immobiliari

El Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

[ Més informació i Junta Directiva ]

Els serveis: pilar de la nostra institució

Servei de Consultes

Orientem als col·legiats als seus plans d’expansió i desenvolupament del seu negoci a Andorra.

Informació Actualitzada

Estem informats de les últimes normatives que fan al dia a dia del sector immobiliari i informem als interessats.

Formació Continuada

Oferim la més actualitzada formació per poder prendre amb seguretat les més importants decisions.