AGIA

Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra

Actualitat AGIA

El paper de la dona en el sector immobiliari

El paper de la dona en el sector immobiliari

El sector immobiliari s’ha caracteritzat per una important presència d’homes, però aquesta situació ha anat canviant en els darrers anys [...]

Les 3 grans claus del Màrqueting immobiliari des d’una perspectiva americana

Ningú dubta sobre que les estratègies de màrqueting -tant online com offline- són un element cabdal en gairebé qualsevol activitat econòmica [...]

La treta de neu, un deure essencial per garantir la seguretat ciutadana

Com bé sabeu, Andorra ha estat, des de sempre, un país de neu i al llarg dels anys la treta de neu ha estat una qüestió cabdal per garantir la seguretat ciutadana i la mobilitat, tant de vehicles com de persones. [...]

Formacions

L’AGIA agrupa tots els Professionals
en actiu del sector immobiliari

El Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra és una entitat de carácter públic que es regeix per la Llei dels Agents i Gestors Immobiliaris de 15 de desembre del 2000.

[ Més informació i Junta Directiva ]

Els serveis: pilar de la nostra institució

Servei de Consultes

Orientem als col·legiats als seus plans d’expansió i desenvolupament del seu negoci a Andorra.

Informació Actualitzada

Estem informats de les últimes normatives que fan al dia a dia del sector immobiliari i informem als interessats.

Formació Continuada

Oferim la més actualitzada formació per poder prendre amb seguretat les més importants decisions.