AGIA

Blog

Coliving a Andorra, una oportunitat transformadora

Amb l'aprovació de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, Andorra ha fet un pas ferm cap a la modernització del seu marc normatiu per adaptar-se a les noves formes de vida i treball, les quals ja s’estan implantant des de fa anys als països nòrdics i a les principals capitals europees, com ara Barcelona, Paris o Madrid. 
Entre les principals novetats, la llei regula l'allotjament en espais comuns complementaris, una modalitat coneguda com a coliving, una tendència d’escala internacional que comença a agafar força a les principals ciutats europees i que, a poc a poc, semblaria trobar el seu encaix dins d’Andorra. 

 

Una modalitat ideal per als nòmades digitals 

Si ens centrem en les singularitats, aquesta nova forma de viure temporal s'adreça principalment als joves professionals, amb una franja d'edat que oscil·la entre els 25 i 35 anys, tot i que també pot englobar altres segments poblacionals, incloent-hi la gent de la tercera edat. El coliving implica compartir espais i serveis per fomentar la interacció contínua entre els residents, creant autèntiques comunitats de veïns. Aquesta dinàmica d'habitatges compartits no només afavoreix la convivència, sinó que també impulsa l'economia col·laborativa.

 

Beneficis del Coliving a Andorra:

 

•    Fomenta la comunitat emprenedora:
Amb un alt percentatge d’empreses constituïdes per no residents, el coliving oferirà espais propicis per a la creació de sinergies i xarxes professionals.
•    Acceleració de models de negoci:
El coliving actua com un catalitzador per accelerar el desenvolupament d'un ecosistema emprenedor andorrà, proporcionant un entorn propici per al creixement empresarial.
•    Cohesió social i lligams profesionals
Aquests espais no només afavoreixen la cohesió social, sinó que també faciliten la creació de lligams professionals entre els residents.
•    Atracció de talent internacional
Andorra pot esdevenir un pol d’atracció per professionals internacionals que busquen un entorn coliving per viure, emprendre i generar sinergies amb companys de pis que tinguin objectius i ambicions empresarials similars. 
•    Desenvolupament sostenible
El coliving promou la utilització eficient dels recursos i la reducció de l'impacte ambiental, donat que els espais es comparteixen.

•    Flexibilitat contractual:
 La nova llei estableix la regulació dels contractes de coliving, garantint la transparència i estipulant els indicadors contractuals necessaris.
•    Innovació residencial
Aquesta modalitat d'habitatge presenta una oportunitat única per a la innovació en el sector residencial, amb nous dissenys adaptats a les necessitats col·lectives.
•    Adaptació a tendències internacionals
Amb l’aprovació de la llei, Andorra segueix la tendència de països capdavanters, com ara els nòrdics, i es consolida com a destinació moderna i alineada amb les formes emergents de vida urbana.
•    Diversitat d'usuaris
Amb una àmplia franja demogràfica com a usuari potencial, el coliving a Andorra pot atraure tant als joves professionals com a la gent de la tercera edat.
•    Espais comuns complementaris regulats
La llei proporciona un marc clar per a la construcció d'aquests espais en sòls residencials o altres usos compatibles, assegurant una convivència responsable i enriquidora. 

En resum, el coliving emergeix com una oportunitat transformadora per Andorra, no només per oferir nous models de vida temporal, sinó per consolidar-se com un pol d’atracció per a aquells que busquen viure i emprendre en un entorn dinàmic i comunitari. 

La regulació proporcionada per la Llei 42/2022 consolida les bases per al desenvolupament exitós d'aquesta innovadora modalitat d'habitatge, que promet ser clau per al futur empresarial i social del Principat.