AGIA

Blog

Com funciona l’arrendament amb opció de compra?

El mercat immobiliari segueix en un bon moment quant a venda es refereix i és per això, que molts dels propietaris decideixen vendre en comptes de llogar, tot i que la demanda de lloguer continuï creixent. Una bona opció per satisfer la demanda de pisos de lloguer, sense perdre l’objectiu de venda del propietari, és amb el contractual d’arrendament amb opció de compra.

En aquest cas, l’inquilí pot viure a l’immoble per un temps determinat, tenint el dret de compra un cop hagi finalitzat el contracte d’arrendament. El preu de venda serà l’estipulat a l’inici de la relació contractual, amb l’opció de descomptar total o parcialment les rendes de lloguer, pagades durant la duració del contracte.
Però si finalment l’inquilí desisteix l’opció, aquest no recuperarà els diners de les rendes, ni de l’entrada pagada i pactada a l’inici.

 

Quins son els beneficis i els inconvenients que s’obtenen amb aquest tipus de contracte?

Arrendador:

 • Té assegurat el preu de venda de l’immoble, així com uns ingressos mensuals durant un període de temps pactat.
 • De manera opcional, es pot pactar el pagament inicial d’un import, per assegurar  l’interès i conformitat de l’arrendatari.
 • Sortida ràpida i assegurada de l’immoble.
 • No pot vendre l’immoble a un tercer, durant la vigència del contracte.
 • Possibilitat de variacions al preu de mercat (tant de manera positiva o negativa).

Arrendatari:

 • Li permet viure a l’immoble el temps pactat abans d’adquirir la propietat.
 • Imports de renda, inversió per l’allotjament.
 • L’alternativa per comprar un immoble sense estalvis.
 • De forma generalitzada, el preu de lloguer està per sobre del preu mercat.

 

En què consisteix aquest tipus de contracte?

El contracte de lloguer amb opció a compra, està format per dos subcontractes en la que de manera paral·lela, es pacten les condicions de compra-venda i d'arrendament. Aquest contracte té una durada determinada, temps en el que ambdues parts poden decidir la continuació de la compra-venda de l'immoble.

 

Quina diferència hi ha en aquest tipus contracte?

A totes les clàusules que s'haurien d'incloure a un contracte d'arrendament (duració del contracte, descripció i condicions de l'immoble, la renda i fiança...), cal afegir altres com:

 • Preu i forma de pagament.
 • Delimitació del temps en el qual s'haurà de determinar el dret d'opció.
 • Pagament inicial d'un import pactat, per garantir l'opció i que es descomptarà al preu final de compra.

Aquest tipus de transacció, tot i que no sigui molt escollida i coneguda pels propietaris, és una opció molt valorada pels possibles compradors.