AGIA

Blog

Gerard Casellas escollit nou president de l'AGIA en l’Assemblea General Ordinària

Una setantena de col·legiats, sumant assistència presencial i delegada, s’han connectat aquest dimecres a la que ha estat la tercera Assemblea General Ordinària de l'AGIA celebrada telemàticament, en la qual s’han aprovat tots els punts de l'ordre del dia.

Quant als punts de l’ordre del dia, a l’Assemblea General Ordinària s'ha presentat una única candidatura encapçalada per Gerard Casellas i, en conseqüència, s'ha conformat la nova Junta de Govern. Un cop aprovada la llista per assentiment, la junta ha quedat definida de la següent manera:


•    President: Gerard Casellas Bernaus
•    Vicepresidenta: Sandra Cano Vila
•    Secretari: Roc Viñals Mancera
•    Tresorer: Jordi Marticella Canela
•    Vocal: Raquel Majoral Llimiñana
•    Vocal: Alfons Pruna Lázaro
•    Vocal: Ignasi Martin Palacios
•    Vocal: Joan Toribio Espar
•    Vocal: David Font Treveria


A banda de conformar la nova Junta del col·legi, durant l’Assemblea General Ordinària també s’han presentat i aprovat la resta de punts de l’orde del dia.