AGIA

Blog

La importància de l’agent immobiliari per evitar el blanqueig de capitals

En un país com Andorra,  on el sector immobiliari té una gran importància en l’economia local, és essencial comptar amb agents immobiliaris que compleixin amb la normativa vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.

En aquest sentit, dins de l’apartat persones físiques o jurídiques en exercici de la seva activitat professional, la legislació vigent defineix com a subjectes obligats no financers a tots aquells “agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles”, convertint-los en actors clau per evitar el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Recentment, la Llei 37/2021, del 16 de desembre, que modifica la Llei 14/2017, del 22 de juny, també inclou la gestió dels lloguers superiors a 10.000 euros dins de les activitats dels agents immobiliaris. 

Com es pot produir el blanqueig de capitals en el sector immobiliari?

Tal com el seu nom indica, el blanqueig de capitals és un delicte que consisteix a ocultar o encobrir l'origen de beneficis obtinguts il·lícitament, de manera que semblin provenir de fonts legítimes. En el cas del sector immobiliari, aquesta activitat pot originar-se quan s’utilitza la compra de propietats per ocultar l’origen de fons il·lícits.  Per aquest motiu, és de vital importància que els agents immobiliaris estiguin capacitats i actualitzats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, ja que són els encarregats de verificar la procedència dels fons que es destinen a la compra d'un immoble.

 

Quin és l'òrgan de control a Andorra i quina és la col·laboració que s'estableix amb l'agent immobiliari? 

A Andorra, la Unitat d’Intel·ligència Financera Andorrana (UIFAND) és l'organisme encarregat de vetllar per la legalitat de les transaccions immobiliàries i prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme mitjançant el control i la supervisió dels subjectes obligats, com ara els agents immobiliaris, i la col·laboració amb altres organismes nacionals i internacionals.

En aquest sentit, l'agent immobiliari ha de complir amb les obligacions establertes per la llei i col·laborar amb la UIFAND per evitar possibles operacions il·legals. Per garantir aquesta col·laboració, és important que l’agent estigui format en les normatives vigents per poder detectar possibles operacions sospitoses, vetllar per la transparència en les transaccions i exigir als seus clients la documentació necessària per assegurar la legalitat durant tot el procés de compravenda.

En definitiva, el paper de l'agent immobiliari és fonamental per garantir la legalitat de les transaccions immobiliàries i evitar el blanqueig de capitals. La seva col·laboració amb la UIFAND és imprescindible per assolir aquest objectiu i garantir la transparència i la seguretat en el mercat immobiliari d'Andorra.

Mantenir la integritat del sector, una qüestió també fonamental  

La importància de comptar amb agents immobiliaris capacitats en la prevenció del blanqueig de capitals no només radica a evitar activitats il·legals, sinó també a mantenir la integritat del sector immobiliari i la confiança en aquest.  Amb aquests protocols de control, els clients se sentiran segurs en invertir en propietats i saber que estan treballant amb professionals ètics i compromesos amb el compliment de les normatives.

És per això que els agents immobiliaris tenen la responsabilitat de conèixer als seus clients i verificar la procedència dels fons utilitzats per a la compra o venda de propietats. En aquest sentit, és important que es realitzi una deguda diligència per assegurar-se que no s'estan fent servir propietats per ocultar diners obtinguts il·legalment. A més, han d'estar alerta davant qualsevol activitat sospitosa i reportar-la a les autoritats competents.

En conclusió, els agents immobiliaris tenen un paper fonamental en la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La seva capacitació i actualització constant en matèria de prevenció són essencials per mantenir la integritat del sector immobiliari i evitar activitats il·legals, sent la col·laboració entre els professionals del sector i les autoritats competents el factor determinant per lluitar contra el blanqueig de diners i garantir la transparència i confiança en el mercat immobiliari.