AGIA

Blog

L'AGIA celebra la seva primera Assemblea telemàtica amb rècord de participació

Gairebé un centenar de col·legiats es van connectar, via ZOOM, a la primera Assemblea General Ordinària de l'AGIA celebrada a distància, en la qual es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia.

Prop d'un centenar de col·legiats van participar aquest passat dimarts 15 de desembre en la que ha estat la primera Assemblea General Ordinària de l'AGIA celebrada de forma telemàtica. Així, malgrat totes les excepcionalitats i dificultats que imposa l'actual situació sanitària, la reunió es va desenvolupar amb total normalitat, fins al punt d'assolir un record de participació, sumant l'assistència presencial i delegada de tots els col·legiats.

Pel que fa als punts de l'ordre del dia, l'Assemblea va servir per aprovar la nova junta del col·legi i també per nomenar els nous presidents de les comissions. En aquest sentit, es va aprovar l'única candidatura presentada, la qual manté un gruix important de membres de l'anterior junta i inclou tres nous vocals ( els col·legiats Gerard Casellas, Raquel Majoral i Jordi Marticella). Un cop aprovat el punt en l'ordre del dia, la junta ha quedat definida de la següent manera:

 • Sr. Jordi Galobardas Asturgó: president
 • Sr. Jordi Ribó Casanovas: vicepresident
 • Sra. Sandra Cano Vila: secretària
 • Sr. Joan Baucis Quer: tresorer
 • Sr. Roc Viñals Mancera: vocal
 • Sr. Alfons Pruna Lázaro: vocal
 • Sr. Gerard Casellas Bernaus: vocal
 • Sra. Raquel Majoral Llumiñana: vocal
 • Sr. Jordi Marticella Canela: vocal

Quant a les comissions, un dels fets més destacables és que s'amplia la comissió d'Urbanisme afegint la Taula d'habitatge.

Pel que fa a la comissió d'administració de finques, es canvia de president, nomenant com a nou responsable al col·legiat Gerard Casellas. Un cop aprovat el punt en l'ordre del dia, els nous presidents de les comissions són els següents:

 • Sr. Joan Toribio Espar: comissió de la Taula d'habitatge i Urbanisme
 • Sr. Iñaki Martín Palacios: comissió de màrqueting i formació
 • Sr. Alfons Pruna Lázaro: comissió de peritatge
 • Sr. Gerard Casellas Bernaus: comissió d'administració de finques
 • Sra. Sandra Cano Vila: comissió d'intermediació
 • Sr. Jordi Ribó Casanovas: comissió internacional