AGIA

Blog

Prop d'una seixantena de convidats van assistir al dinar de germanor de Santa Teresa

En aquesta ocasió, la trobada es va realitzar en el Golden Tulip Andorra Fenix Hotel, ubicat a Escaldes-Engordany, i va comptar amb nombrosos representants del sector immobiliari així com de l'Executiu andorrà.

La representació de govern d'Andorra estava formada pel Ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy i el Secretari d'Estat d'Economia i Empresa, Eric Bartolomé. A més, entre altres representants institucionals trobàvem a Gerard Cadena, President de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA); Artur Homs, President de l'Associació de Propietaris de Bens Immobles (APBI); el president de la Cambra de Comerç d'Andorra, Josep Maria Mas i Joan Carles Rodríguez Miñana, president de la Cambra de Notaris del Principat d'Andorra.

L'assistència la completaven diferents membres col·legiats de l'AGIA, encapçalant la comitiva el seu president, Jordi Galobardas, acompanyat per la secretària de la Junta, Sandra Cano i l'Assessor Jurídic del col·legi, Marc Ripoll. En els moments previs a l'inici del dinar de germanor, es va formalitzar, mitjançant la signatura de Jordi Galobardas i Josep Estanyol, la cessió de la pàgina web d'aquest últim en favor de l'AGIA.

 

L’accés a l’habitatge i l’acord d’associació amb La UE, principals preocupacions de l’AGIA.

Ja ubicats en l'espai destinat a la trobada, els discursos previs a l'àpat van anar, per una banda, a càrrec del president de l'AGIA, Jordi Galobardas, en el qual va mostrar la preocupació de l'accés a l'habitatge de part de la població amb pocs recursos. De la mateixa manera, va ressaltar el fort creixement de la demanda de pisos i l'escassetat de l'oferta existent.

Un altre dels temes en què va mostrar preocupació va ser sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea pel que fa a l'arribada d'APIs internacionals i la possible competència deslleial que aquestes puguin exercir. En els aspectes interns de l'associació, Galobardas mostrava el seu neguit pel que fa a la formació dels col·legiats i va destacar l'acord amb la Universitat d'Andorra i Govern per accedir a cursos de formació i als exàmens que acreditin dita formació.

Per últim, també va voler remarcar la millora de la comunicació interna de l'AGIA mitjançant les Newsletters informatives per a tots els col·legiats i l'èxit de les publicacions en xarxes socials i la pàgina web, amb la millora substancial d'aquesta última gràcies a la cessió per part de Josep Estanyol.

 

Victor Filloy anuncia la creació d’habitatges de protecció oficial i encoratja a l’AGIA a participar de les accions col·lectives

Pel que fa al discurs del Ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy, d'una banda va destacar la creació d'habitatges de protecció oficial dirigides a persones amb pocs recursos i la creació d'habitatges a un preu assequible per a la població amb ingressos, però que no poden accedir al mercat ordinari. Unes propostes que tenen previst que es posin en marxa a mitjans de l'any vinent.

Alhora, també va destacar la modificació realitzada en la llei del sòl i l'aplicació de l'exempció de cèdules d'habitabilitat en la rehabilitació de pisos en què s'aplicarà la normativa de l'any d'edificació de l'edifici.

També va destacar la importància del Pla Renova, el qual permet accedir a una subvenció de fins al 55% del pressupost, per a totes aquelles intervencions per a la rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer.

Per al seguiment i control de les fluctuacions en el mercat immobiliari compten amb un nou sistema d'indicadors, una eina que els permetrà disposar d'informació en temps real, verídica i immediata.

Finalment, va mostrar la seva disposició vers el col·lectiu i va encoratjar a l'AGIA a fomentar les accions col·legiades, a la participació en les accions col·lectives, així com a estar atents als acords d'associació amb la UE.