AGIA

Blog

5 raons per comptar amb un Agent Immobiliari

Satisfer les necessitats dels consumidors particulars en l’àmbit de l’habitatge a partir d’un profund coneixement de l’entorn immobiliari (fluctuacions del mercat, coneixement del territori, oportunitats d’inversió…). Si s’hagués de definir, a grans trets, el paper que juga dins la societat la figura de l’agent immobiliari, també conegut com a agent i gestor immobiliari, aquesta seria una definició força acurada.

En aquest sentit, sigui per comprar, vendre o llogar una propietat, cada vegada són més les persones que confien en els serveis que ofereix un agent immobiliari. D’aquesta manera, d’entre els diferents motius pels quals molts particulars acaben decidint-se a treballar amb un agent i gestor immobiliari, el fet de saber que la seva operació immobiliària serà analitzada per un professional degudament qualificat i regulat, és un dels principals detonants que propicien aquesta decisió. Tot i ser el factor més rellevant, aquest no és, en cap cas, l’únic motiu pel qual és important comptar amb un agent immobiliari. Per això, a continuació et detallem 5 raons per treballar amb un agent i gestor immobiliari.

Comptaràs amb un professional qualificat

L’Agent immobiliari és un professional qualificat i regulat que compta amb l’autorització per operar en el mercat de béns immobles. D’aquesta manera, cada agent compta també amb una assegurança de risc professional. Una professió que, a més, està sotmesa a les regulacions que recull el codi Deontològic del Col·legi. En aquest sentit, cal remarcar que actualment per convertir-se en agent immobiliari és necessari superar una prova d’aptitud convocada per Govern. Durant aquesta prova acreditativa, el futur agent immobiliari ha d’acreditar el compliment dels requisits específics, tant ètics com econòmics, per exercir la professió.

Un cop realitzada la prova, el ministeri competent en matèria de comerç, amb la col·laboració de l’Agia, és el responsable de validar el bon coneixement de les particularitats legals i administratives de les persones que volen exercir la professió amb la diligència oportuna.

Agent immobiliari, sinònim de seguretat jurídica

Si hi ha un sector en què es necessita absoluta transparència i màxima seguretat, sobretot jurídica, aquest és, sens dubte, l’immobiliari. L’habitatge és una qüestió cabdal per a qualsevol persona i, per tant, en el moment en què s’opera amb aquest bé resulta indispensable comptar amb la garantia necessària que només un professional acreditat pot oferir. Així, el paper de l’agent immobiliari és d’allò més important per tal d’evitar el risc de signar contractes erronis, fraus o incompliments per part de la propietat.

Vetllarà pels teus drets

Com a part de la seva tasca, l’agent immobiliari també exerceix una important funció social, vetllant pels interessos dels clients i, al mateix temps, treballant d’acord al compliment de la legalitat vigent. Per tot plegat, la figura de l’agent i gestor immobiliari s’ha d’entendre com un capital humà que posa a disposició de totes les persones el seu coneixement del mercat immobiliari, verificant l’exactitud de les dades i protegint els interessos de les parts, integrants en l’operació immobiliària.

Contrastarà i gestionarà tota la documentació per tu

Verificar tota la documentació, garantint-ne la seguretat jurídica. Aquests són, sense cap mena de dubte, els grans mals de cap que tota persona ha d’afrontar en cas d’endinsar-se en una operació immobiliària sense el suport d’un agent. Per aquest motiu, comptar amb un agent immobiliari no és només sinònim de bona gestió, sinó que també ho és de tranquil·litat. Així, des del mateix moment en què se li encarrega l’operació, analitzarà la qualificació urbanística, mesurarà la concessió de préstecs hipotecaris i, fins i tot, negociarà els pactes de major interès, així com preparar els tràmits del contracte.

Especialitzat en la gestió de tot tipus d’operacions immobiliàries

Compravenda, lloguer, permutes o cessions… Sigui quina sigui l’operació immobiliària a realitzar, l’agent immobiliari està capacitat per intervenir, assessorar i gestionar en tot tipus d’operacions immobiliàries, així com realitzar diferents valoracions de preu de mercat de béns immobles, independentment del tipus de propietats que es tracti.