AGIA

Blog

El Govern es reuneix amb l’AGIA per resoldre dubtes entorn el nou Reglament de la Qualificació d'Eficiència Energètica en l'edificació.

A causa del neguit i els dubtes que han sorgit a partir de les noves obligacions que, des del passat mes de gener, imposa la nova llei de transició energètica, l'AGIA, conjuntament amb Govern, van organitzar una reunió informativa per tractar el nou reglament amb tots els col·legiats interessats. L'acte, que va comptar amb la presència de la Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el secretari d'Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, va servir per dissipar bona part dels dubtes plantejats pels col·legiats i, alhora, analitzar noves casuístiques sorgides durant les primeres setmanes d’aplicació de la nova normativa.

Entorn una setantena de col·legiats es van donar cita, el passat dimarts 18 de febrer, a la seu del Banc Sabadell d'Andorra per escoltar les explicacions del Govern envers la nova reglamentació de la qualificació de l'eficiència energètica en els edificis.

Tal com va destacar en la introducció de l'acte el president del col·legi, Jordi Galobardas, l’objectiu de la reunió no era altre que donar resposta a les múltiples qüestions i dubtes sorgits arran de l’aplicació de la nova normativa sobre la qualificació de l'eficiència energètica en l'edificació i les transaccions immobiliàries

Així, davant de la controvèrsia i la certa polèmica que ha generat la nova normativa dins del sector immobiliari, els representants de Govern van voler explicar la necessitat de posar en marxa la regulació obligatòria en matèria mediambiental dels edificis com han fet des de fa anys els països de l'entorn. El nou reglament parteix de la certificació corresponent que datava del 24 d'octubre de 2012, no obligatòria, i que donava resposta a la qualificació energètica dels edificis a fi de fomentar l'eficiència energètica del parc nacional dels edificis existents.

Una nova normativa que “millora i simplifica” el reglament anterior.

En aquest sentit, el Secretari d'Estat Marc Rossell va explicar les principals modificacions que havia patit l'anterior mesura respecte a l'actual. Segons va explicar el representant de Govern, la qualificació actual millora i simplifica el reglament del 2012, informa l'usuari de l'avaluació, no obliga a cap reforma i les conclusions són comunicades pels transmitents als adquirents i pels arrendadors als arrendataris. També va remarcar que la Qualificació Energètica de l'Edificació és obligatòria en operacions de compravenda a partir del 2020 i les operacions de lloguer a partir de 2023, amb una vigència de deu anys.

Totes les etiquetes i certificacions s’emetran per professionals acreditats a partir dels càlculs elaborats amb els consums reals

Per la seva banda, Calvó va informar del llindar de preus en què es mourien les tarifes per adquirir l’etiqueta energètica corresponent, destacant que s'estableix un preu màxim de 240 € o 3?€/ m² per superfícies superiors a 80 m² i que serà el tècnic professional qui emetrà les recomanacions genèriques perquè el propietari realitzi les possibles millores en les unitats immobiliàries.

Pel que fa a la certificació, l'emeten els professionals basant-se en els càlculs realitzats en funció de les instal·lacions, els consums reals i les variables utilitzades en els càlculs establerts en els annexos de la reglamentació. Segons la reglamentació, els tècnics competents autoritzats són professionals que disposin de la titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer i enginyer tècnic.

Reduir el consum i la despesa energètica a les llars, un dels grans reptes de futur

En la segona part de la reunió, la Ministra va explicar les obligacions sobre l'eficiència energètica en l'edificació dels edificis de nova planta pels quals se sol·liciti llicència d'obres a comptar des de l'1 de gener de 2020. Aquests han de ser dissenyats i construïts per tenir un consum d'energia quasi nul. La intenció de la llei és reduir les despeses de calefacció fomentant la construcció d'edificis saludables, amb els aïllaments i les instal·lacions adequades per aconseguir els objectius marcats, així com reduir el cost de l'obra i el seu manteniment.